ทัวร์โรงงาน

garden type factory
2016 ACE Exhibition in India

นิทรรศการ ACE 2016 ในอินเดีย

auto moulding production line 1

สายการผลิตแม่พิมพ์อัตโนมัติ 1

auto moulding production line 2

สายการผลิตแม่พิมพ์อัตโนมัติ2

auto moulding production line 3

สายการผลิตแม่พิมพ์อัตโนมัติ3

casting head cutting workshop

การประชุมเชิงปฏิบัติการตัดหัวหล่อ

casting railway system

ระบบรางหล่อ

customer visiting factory 1

ลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน 1

customer visiting factory the 1st time

ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานครั้งแรก

customer visting factory the 3rd time

ลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานครั้งที่ 3

customer visting factory

ลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน

dust removal facilities

อุปกรณ์กำจัดฝุ่น

dust removal installation

การติดตั้งกำจัดฝุ่น

Moulding sand laboratory

ห้องปฏิบัติการปั้นทราย